XV. ROČNÍK CE∙ZA∙AR

 

Cena za architektúru je jedinou súťažnou prehliadkou, každoročne vyhlásenou a organizovanou Slovenskou komorou architektov, prostredníctvom ktorej komora dlhodobo komunikuje a intenzívne pracuje na zvyšovaní povedomia o povolaní architekt s cieľom zlepšenia jeho spoločenského postavenia.

Cieľom jubilejného ročníka Ceny CE∙ZA∙AR je okrem tradičného mapovania tvorby architektov za posledné dva roky aj reflexia nad ich tvorbou za celé obdobie existencie Ceny. Tomuto cieľu je prispôsobený aj grafický koncept, ktorého obnovená verzia opäť z dielne Ľubice Segečovej podčiarkuje najmä 15. výročie.

XV. jubilejný ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2016 priniesol viacero noviniek. Okrem vyhlásenia víťazov počas slávnostného galavečera 6. októbra 2016 v Starej Tržnici v šiestich kategóriách: rodinné domy, bytové domy, občianske a priemyselné budovy, obnova a prestavba (v predchádzajúcich rokoch známa ako rekonštrukcia a obnova budov), interiér a exteriér, bola už tradične odovzdaná aj cena verejnosti. O víťazovi Ceny verejnosti rozhodli hlasujúci v online hlasovaní na portále Hospodárskych novín www.hnonline.sk. Z celkového počtu 8 043 hlasov, získalo víťazné dielo až 4 316 hlasov, ktorým bola Framehouse z dielne architektov Maroša Fečíka a Filipa Kandravého.

Slávnostné odovzdávanie cien bolo odvysielané v priamom prenose o 20:05 na Dvojke. Záznam z galavečera si však môžete pozrieť v archíve  RTVS.

NOVINKY XV. ROČNÍKA

Prvou novinkou XV. ročníka bol vznik nového ocenenia Slovenskej komory architektov za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený dielom architektonického umenia, s názvom „Patrón architektúry“. Vznik ocenenia podporila spoločnosť CRH, ktorá je generálnym partnerom jubilejného ročníka a ktorej stavebné materiály sú neodmysliteľnou súčasťou vonkajšej aj vnútornej architektúry.

Ocenenie „Patrón architektúry“ udelila Slovenská komora architektov súčasnej primátorke Leopoldova Mgr. Terézii Kavuliakovej a jej predchodcovi, bývalému primátorovi Leopoldova JUDr. Milanovi Gavorníkovi za ich konanie – vypísanie najväčšej architektonickej súťaže na verejnú budovu od éry vzniku samostatnej Slovenskej republiky – čím preukázali vysokú morálnu a osobnú zodpovednosť za kultúru a kvalitu spoločenského života občanov mesta, keď sa rozhodli budovu mestského úradu – jedného z hlavných identifikátorov miest – obstarať transparentne a odborne formou architektonickej súťaže.

Druhou tohtoročnou novinkou bolo spustenie webu CE·ZA·AR TV v spolupráci s CRH, kde boli po prvý krát sprístupnené krátke dokumenty v cykle s názvom “Týždeň súčasnej slovenskej architektúry”. Táto forma prezentácie nominovaných diel vznikla v roku 2014 a sprístupnené sú dokumenty za obdobie rokov 2014 až 2016. Cyklus dokumentov tvorí každoročne 5 epizód s autorským komentárom k jednotlivým dielam. Dokumenty pre Slovenskú komoru architektov vyrobila spoločnosť NUNEZ NFE s.r.o. a filmaari.

Záštitu nad jubilejným ročníkom CE∙ZA∙AR 2016 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal a slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie.

XV. ročník CE∙ZA∙AR sa vyhlásením víťazov nekončí. Nasleduje putovná výstava všetkých prihlásených, nominovaných a  ocenených diel po vybraných mestách Slovenska. Prvá výstava sa uskutoční v Prešove, kde budete mať možnosť ju vidieť od 4. do 25. novembra 2016. Vernisáž je naplánovaná na 4. 11. 2016 o 17:00 hod.

CE∙ZA∙AR aj na Facebooku.

 

 

logo_fb_profile