cezaar_16

Slovenská komora architektov vyhlásila jubilejný XV. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CEZAAR 2016. Ocenenie CE∙ZA∙AR sa udeľuje v šiestich kategóriách:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • občianske a priemyselné budovy
 • obnova a prestavba
 • interiér
 • exteriér

Do súťaže môže dielo prihlásiť každý autor, resp. člen autorského kolektívu, ktorý je v čase podania prihlášky členom Komory. Prihlásiť je možné dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky.

Dielo prihlásite tak, že doručíte na Úrad Slovenskej komory architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava (poštou alebo osobne) najneskôr do 30. 4. 2016:

 1. Vyplnenú prihlášku

Prihláška CE·ZA·AR 2016

Prihláška CE·ZA·AR 2016 

 

 1. Prezentačný panel

Prezentačný panel prihlasovaného diela odovzdajte na pevnom podklade vo formáte 100x70cm vytlačený alebo nakašírovaný na kappa doske bez hliníkového rámu a skla. Panel by mal mať vyššiu odolnosť voči vyblednutiu a dlhšiu životnosť, ľahšiu manipuláciu a transport za účelom putovných výstav počas celého nasledujúceho roka. 

Panel musí obsahovať na prednej strane:

–    fotodokumentáciu diela s prihliadnutím na výber kategórie

–    názov diela

–    meno autora(ov) diela

–    autora(ov) fotografií

 1. Portfólio diela

Portfólio odovzdajte vytlačené a zviazané vo formáte A3, ktoré bude obsahovať:

–    krátky autorský popis – základná charakteristika diela

–    základné bilančné údaje (plocha pozemku, zastavaná, podlažná, úžitková plocha, obostavaný objem, kapacitné údaje, stavebné náklady a pod.)

–    typické výkresy čitateľné vo formáte A3 (napr. architektonická situácia, vybrané pôdorysy, rezy a pohľady a pod.)

–    vybrané fotografie

 1. Anotácie

 Krátka anotácia v slovenskom a v anglickom jazyku so stručnou charakteristikou a základným konceptom diela v rozsahu max. 700 znakov (100 slov).

 1. Elektronické podklady (portfólium a fotodokumentácia diela)

Na digitálnom nosiči (CD/DVD) alebo poslať elektronicky (ulozisko.sk / uschovna.cz / wetransfer.com):

 • portfólio (bod 3) vo formáte .pdf
 • anotácie (SK, EN – bod 4)
 • fotodokumentáciu v kvalitnom rozlíšení pre tlač s označením autorov (1x prezentačná fotografia, 3x fotografia diela, ateliérová fotografia, fotografia autora(ov) diela)

Termín odovzdania

Vyplnenú prihlášku spolu s prezentačným panelom zobrazujúcim prihlásené dielo je nutné odovzdať na Úrade slovenskej komory architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava do 30. apríla 2016.

Upozornenie

Termín obhliadok vybraných diel in situ je naplánovaný na prvý júlový týždeň.