Architektonická súťaž CE∙ZA∙AR 2014 PREDSTAVENIE POROTY

„Architektúra, to nie je kreslenie.
Architektúra sa môže komponovať – ako báseň alebo partitúra.“
Adol Loos /český architekt/

Slovenská komora architektov vyhlásila už XIII. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru – CE∙ZA∙AR 2014. Ocenenie sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér. Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľba víťazov ocenenia CE∙ZA∙AR 2014 náleží sedemčlennej porote, zloženej z domácich i zahraničných odborníkov.

Členmi tohtoročnej poroty sú:

Arch. DI. M.Arch. Marlies Breuss (architektka, Rakúsko),
Ing. arch. Martin Jančok (architekt, Slovenská republika),
DPLG. Maxime Enrico (architekt, Francúzsko),
Yan Roche (architekt, Francúzsko),
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (architekt, Česká republika),
Mag. art. Ivan Ostrochovský, Artd. (producent, režisér, Slovenská republika),
Ing. arch. Peter Vitko (architekt, Slovenská republika)

Predsedu poroty si sedemčlenná porota zvolí počas prvého kola.

2014-breuss
Marlies Breuss, Arch. DI. M.Arch.

Študovala klavír a kompozíciu, absolvovala architektúru na Technickej univerzite vo Viedni a postgraduálny master program na Southern California Institute of Architecture of Los Angeles (SCI Arc, M.Arch.II). V rokoch 1995 až 2001 pôsobila ako odborná asistentka na Ústave bytovej výstavby a dizajnu Technickej univerzity vo Viedni. Má za sebou workshopy v Turíne a Paríži a od roku 1996 je lektorkou na Technickej univerzite vo Viedni. Vystavovala napríklad v Buenos Aires, Petrohrade, Ríme, Helsinkách, Šanghaji, Paríži, Miláne, Pärnu, na Kréte, v Bratislave, Bukurešti, Tel Avive, Tchaj-pej, Ľubľane, Záhrebe, Krakove, Prahe, New Yorku… Marlies sa intenzívne venuje aj prednáškovej činnosti. Filozofia jej tvorby by sa dala v krátkosti zhrnúť takto: „Architektúra je spojenie človeka, miesta, technológie a filozofie. Zbierame detailné informácie o špecifickom charaktere miesta, analyzujeme používateľské programy, preskúmame nové technológie a z tejto analýzy vyvinieme kontextuálny koncept. Naša architektonická stratégia spočíva vo vrstvení komplexností. Budovy generujeme s programovou novou interpretáciou, krajinnou kontinuitou, urbánnym kontextom a diferencovanými priestorovými sekvenciami.“ Medzi jej najvýznamnejšie diela patria: ’embassy bangkok’ Rakúske veľvyslanectvo v Bangkoku / Thajsko; ‘wirtschaftspark breitensee’ kreatívny cluster, ‘breitensee studios’ ateliéry, ‘urban topos’ bytový dom, ‘urban reflections’ podkrovný byt, ‘roof transformations’ podkrovný byt /všetko vo Viedni/; ’22tops’ bytový dom vo Wolfsbergu / Rakúsko a ‘zhengzhou quarter’ bytový dom v Zhengzhou/ v Číne.

2014-janfok
Ing. arch. Martin Jančok (architekt, Slovenská republika)
/foto Marek Wurfl/

V roku 2004 absolvoval Fakultu architektúry STU v Bratislave. V rokoch 2002 až 2009 pôsobil v architektonickom ateliéri zerozero. V rozšírenom tíme zerozero untd sa podieľal aj na realizácii expozície Pavilónu Českej a Slovenskej republiky na 11. bienále architektúry v Benátkach. V roku 2010 založil vlastné štúdio PLURAL. Je laureátom ceny CE–ZA–AR 2011 v kategórii Interiér za kníhkupectvo Alexis (spolu s Alešom Šedivcom) a CE–ZA–AR 2012 v kategórii Exteriér za Letný pavilón SNG (spolu s Alešom Šedivcom). Jeho súčasným najdôležitejším projektom je revitalizácia Žilinskej neologickej synagógy a jej transformácia na kunsthalle – Nová synagóga, ktorý získal ocenenie Bauwelt Advancement Award 2013. Od roku 2012 je doktorandom na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

2014-enrico
DPLG. Maxime Enrico (architekt, Francúzsko),
/portrét LAN/

Architektonický ateliér LAN architecture /Local Architecture Network/ založili v roku 2002 dvaja sympaťáci: Umberto Napolitano a Benoito Jallono. Pochádzajú z krajiny Galského kohúta a vyznávajú striedmosť, racionalitu, funkčnosť a flexibilitu. Počas len šiestich rokov tvorivej činnosti si vybudovali výbornú reputáciu a vyhrali množstvo súťaží ako doma, tak aj v zahraničí. V súčasnosti pracujú na viac ako 15 projektoch vo viacerých krajinách. Ich diela rešpektujú kontextové, programové a špecifické vlastnosti územia, architekti sa snažia nájsť ich nové využitie so silným sociálnym a urbanistickým zámerom. Členom ich tímu je od roku 2012 architekt a projektový manažér Maxime Enrico, ktorý pracoval pre svetové architektonické ateliéry MVRDV, BIG / BIG – Bjarke Ingels Group/, DK Architects a OAL-Edouard Francois.

2014-okamura
Ing. Arch. MgA. Osamu Okamura (architekt, Česká republika)
/foto: Zuzana Vajdová/

Narodil sa v Tokiu, Japonsku. Pôsobí ako architekt, programový riaditeľ medzinárodného festivalu a konferencie pre obývateľnejšie mestá reSITE a ako jeden z vedúcich redaktorov architektonického časopisu ERA21. Vyučuje Project Presentation na Architectural Institute v Prahe a Visegrad Intercity Seminar in Architecture na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Externe prednáša na Syracuse University Strasbourg a na International Institute for the Study of Culture and Education Dolnosliezskej univerzity vo Vroclave. Je nezávislým nominátorom Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru – Ceny Miesa van der Rohe – za Českú republiku, členom Zboru expertov Európskej ceny za mestský verejný priestor a odborným poradcom Metropolitnej ozvučnej dosky Rady hl. m. Prahy v otázkach rozvoja mesta. Je oficiálnym certifikátorom Registra umeleckých výstupov (RUV) českých vysokých škôl pre segment Architektúra a členom dotačnej komisie Ministerstva kultúry ČR pre oblasť profesionálneho výtvarného umenia. Je absolventom Fakulty architektúry ČVUT v Prahe a Akadémie výtvarných umení v Prahe – odbor Konceptuálna tvorba. Absolvoval študijný pobyt na Ecole d’Architecture de Nantes vo Francúzsku. Žije a pracuje v Prahe.

2014-ostrochovsky
Mag. art. Ivan Ostrochovský, Artd. (producent, režisér, Slovenská republika)

Absolvoval magisterské štúdium na Katedre dokumentárnej tvorby FTF VŠMU a pokračoval doktorandúrou na Katedre audiovizuálnych štúdií. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ivan Ostrochovský je spolumajiteľ spoločnosti sentimentalfilm a Punkchart films. Na svojom konte má ako režisér množstvo známych filmov: Menšie zlo (2005), ktorý získal prémiu SFZ, ÚSTT a Literárneho fondu v kategórii Filmová a televízna dokumentárna tvorba, Vietor (2004), ktorému bola udelená Cena Ekotopfilmu, dokumentárneho filmu Ilja (2010), za ktorú získal cenu Vojtecha Jasného a IGRIC 2011. Bol koproducentom filmu Nesvadbovo (2010) Eriky Hníkovej (Forum, Berlinale 2011) i filmu Až do mesta Aš (2012) Ivety Grófovej (otvárací film sekcie Na východ od Západu, MFF Karlove Vary 2012). Jeho celovečerný režijný debut Zamatoví teroristi, ktorý spolurežíroval s Pavlom Pekarčíkom a Petrom Kerekéšom, získal na MFF Karlove Vary 2013 cenu FEDEORA. Film bol v medzinárodnej premiére uvedený v sekcii Fórum prestížneho Berlinale, kde získal cenu čitateľov denníka Tagesspiegel.

2014-YanRoche
Yan Roche (architekt, Francúzsko)

Architektonický ateliér LAN architecture /Local Architecture Network/ založili v roku 2002 dvaja sympaťáci: Umberto Napolitano a Benoit Jallon. Pochádzajú z krajiny Galského kohúta a vyznávajú striedmosť, racionalitu, funkčnosť a flexibilitu. Počas len šiestich rokov tvorivej činnosti si vybudovali výbornú reputáciu a vyhrali množstvo súťaží ako doma, tak aj v zahraničí. V súčasnosti pracujú na viac ako 15 projektoch vo viacerých krajinách. Ich diela rešpektujú kontextové, programové a špecifické vlastnosti územia, architekti sa snažia nájsť ich nové využitie so silným sociálnym a urbanistickým zámerom. Yan Roche je najmladším kolegom tohto ostrieľaného dua. Úspešne absolvoval École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon a Chalmers University of Technology v Göteborgu.

2014-vitko
Ing. arch. Peter Vitko (architekt, Slovenská republika)

Po ukončení štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave pôsobil takmer desať rokov ako architekt v ŠPTÚ Bratislava. V roku 1991 založil so svojím kolegom Kornelom Kobákom dodnes úspešne fungujúci architektonický ateliér AVK ARCHITEKTI. Portfólio ateliéru obsahuje štúdie a projekty interiérov, rodinných víl, bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, exteriérov, rekonštrukcií objektov a tiež rôzne stupne územnoplánovacej dokumentácie. Autorsky sa Peter Vitko podieľal na návrhu mnohých obytných, administratívnych, dopravných a priemyselných objektov, urbanistických a interiérových návrhov. K najvýznamnejším prácam ateliéru AVK ARCHITEKTI patria: bytový dom na Kováčskej ulici, Administratívna budova Reding 1 na Račianskej ulici, Administratívne centrum Reding Tower 2 na Račianskej ulici, Administratívna budova Tronet, Autosalón Volvo – Landrover, Mestské vily na Timravinej ulici, Železničná stanica Filiálka, Dulovo námestie /všetko v Bratislave/, či Mestský blok na Sadovej ulici v Trenčíne a Železničná stanica v Štrbe. Architekt Peter Vitko patrí bezpochyby medzi špičku slovenskej architektonickej scény. Práce architektonického ateliéru AVK ARCHITEKTI boli ocenené mnohými významnými slovenskými cenami