Bytový Dom Polárka
Bytový dom Turecká
Bytový dom “Forest Park”, Bratislava
Bytový dom PANORÁMA
Bytový dom MALÝ DUNAJ III.
Polyfunkčný bytový dom – PETRŽALKA CITY
Bytový dom Uhrová
Obytný súbor Nová Terasa
Panelák v Rimavskej Sobote