Medzinárodná porota z celkového počtu 101 prihlásených architektonických diel vybrala 23 postupových (semifinálových) diel. Z nich na základe osobnej obhliadky napokon zvolila 17 nominácií.

[subpages]