Bytový dom – Nový Háj
SVORNOSŤ – OBYTNÝ SÚBOR
Bývanie v horách