Rekonštrukcia baníckeho domu Dolná Resla
Rekonštrukcia Robotníckeho domu
Business Garden Štefánikova
Prestavba a prístavba budovy pre kultúrne účely Nitra - Zobor
Obnova bašty - prachárne v Levoči
Rezidencia Šafránová záhrada
Spiegelsaal
Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach
Bytový dom M25, Nadstavba a dostavba
Penzión Banský dom
Rekonštrukcia skladovo-administratívneho areálu Sliačska
Rekonštrukcia objektu FORD SZILCAR Košice
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva /SMOPaJ/
NKP - Solivar Prešov - rekonštrukcia objektu skladu SOLI
Rekonštrukcia chaty v Senci
KO.R.D. terasa
Kaštieľ Orlové
Prestavba rodinného domu
Prestavba penziónu v areáli Château Rúbaň
Rekonštrukcia a prestavba obj. 4, 5, Jakubovo námestie, Bratislava SÍDLO KONGREGÁCIE A ZARIADENIE PRE SENIOROV