Návrh a umiestnenie kamenných tabúľ s menami padlých vojakov
Dočasné vstupné pavilóny Reduty
Prístrešok a zvonica Horná Kurpá
Exteriérové úpravy Digital Park Bratislava
Prístrešok a lávka na Straníku
Záhrada rodinného domu v Čunove
Voľnočasový areál - Amfiteáter Rača
Cezhraničná lávka cez rieku Poprad
X-bionic® spher _PROMENADA
Zastrešenie autobusovej stanice v Michalovciach