Rekonštrukcia baníckeho domu Dolná Resla
Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach
Bytový dom M25, Nadstavba a dostavba