Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 20. septembra 2016, predstavila najväčšie novinky jubilejného XV. ročníka Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2016. Okrem predsedu Slovenskej komory architektov architekta Imricha Pleidla a projektovej riaditeľky Oľgy Mihálikovej sa na tlačovej konferencii zúčastnila i Miroslava Remenárová, zástupkyňa generálneho partnera CRH, ktorí priblížili jeho špeciálne novinky.

img-20160921-wa0004
Zľava: Oľga Miháliková, Imrich Pleidel, Miroslava Remenárová

 

Nové ocenenie „Patrón architektúry“

Slovenská komora architektov v rámci tlačovej konferencie  predstavila  najväčšiu novinku jubilejného ročníka, ktorou je nové ocenenie Slovenskej komory architektov za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený dielom architektonického umenia, s názvom „Patrón architektúry“.

„Naším zámerom je byť partnerom kvalitnej architektúry. Nové ocenenie zviditeľní jednotlivcov či skupiny, ktorí sa odhodlali presadzovať riešenia, ktoré svojou kvalitou, inovatívnosťou či prínosom pre okolie prispievajú k dlhodobej udržateľnosti. Tá je kľúčovou súčasťou stratégie aj v našej spoločnosti,“  opisuje Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné vzťahy CRH North Danube.

CE·ZA·AR TV

Druhou, už avizovanou novinkou, bolo predstavenie novej CE·ZA·AR TV. Od 23. septembra spúšťa Slovenská komora architektov v spolupráci s CRH na webovej stránke www.ce-za-ar.tv  svoju CE·ZA·AR TV.

„Krátke dokumentárne filmy prezentujú odbornej aj širokej verejnosti inšpiráciu v oblasti architektúry nielen v kontexte vyhlasovania výsledkov súťaže, ale aj po nej. Zo všetkých mediálnych aktivít, ktoré Cena za posledné tri roky priniesla, najviac rezonovali práve tieto dokumentárne filmy, a preto sme hľadali spôsob, ako ich sprístupniť aj po ich odvysielaní v RTVS. Takýto projekt je náročné spracovať, či už obsahovo, alebo finančne. Vďaka tomu, že sa naším generálnym partnerom v tomto roku stala spoločnosť CRH, sa však naše ambície podarilo naplniť a dokumenty tak budú prístupné pre všetkých,“ opisuje projektová riaditeľka Ceny CE∙ZA∙AR Oľga Miháliková. Webová stránka CE·ZA·AR TV bude obsahovať 15 dokumentov za obdobie rokov 2014 – 2016.

Tlačová správa Novinky XV. ročníka CE∙ZA∙AR 2016