Jubilejný XV. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2016 vyvrcholil 6. októbra 2016 v bratislavskej Starej Tržnici slávnostným odovzdaním sošiek víťazom a udelením nového ocenenia Slovenskej komory architektov – „Patrón architektúry“ za prítomnosti hostí z odbornej, verejnej a spoločenskej sféry.

rh_dsc_8121

Záštitu nad jubilejným XV. ročníkom architektonickej súťaže CE·ZA·AR 2016 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, primátor mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal a slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie.

 rh_dsc_7708

Generálnym partnerom jubilejného XV. ročníka architektonickej súťaže CE·ZA·AR 2016 je spoločnosť CRH. Generálny riaditeľ CRH North Danube Patrick Stapfer o tomto ročníku povedal: „V CRH podporujeme kvalitnú architektúru a sme veľmi radi, že naše partnerstvo s CE·ZA·AR-om vyústilo v novinky, ako sú cezaar.tv či ocenenie „Patrón architektúry“. Jubilejný ročník vynikajúco prepojil odbornú architektonickú obec a upriamil pozornosť na tých, ktorí projekty iniciujú a presadzujú do realizácie. Cez vzájomnú spoluprácu vedie cesta, ako prinášať architektonické riešenia, ktoré sú zaujímavé, inovatívne a aj trvalo udržateľné.”

rh_dsc_8196

CENA VEREJNOSTI

O víťazovi Ceny verejnosti rozhodli hlasujúci v online hlasovaní na portále Hospodárskych novín www.hnonline.sk. Z celkového počtu 8 043 hlasov, získalo víťazné dielo až 4 316 hlasov. Už tradične odovzdali cenu víťazom primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal a šéfredaktorka Hospodárskych novín Marcela Šimková.

CE.ZA.AR 2016

Zľava: primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal a šéfredaktorka Hospodárskych novín Marcela Šimková

PATRÓN ARCHITEKTÚRY

Slovenská komora architektov po prvýkrát v histórii vyhlásila v rámci slávnostného galavečera CE·ZA·AR nové ocenenie „Patrón architektúry“ – za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom.

Artefakt, vyrobený v dielni akademického sochára Ladislava Saba v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a CRH, odovzdali predseda Slovenskej komory architektov Imrich Pleidel a generálny riaditeľ CRH North Danube Patrick Stapfer.

rh_dsc_8034

Zľava: predseda Slovenskej komory architektov Imrich Pleidel a generálny riaditeľ CRH North Danube Patrick Stapfer

Nové ocenenie „Patrón architektúry“ udelila Slovenská komora architektov súčasnej primátorke Leopoldova Mgr. Terézii Kavuliakovej a jej predchodcovi, bývalému primátorovi Leopoldova JUDr. Milanovi Gavorníkovi za vypísanie najväčšej architektonickej súťaže na verejnú budovu od éry vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

rh_dsc_8046

Zľava: primátorka Leopoldova Mgr. Terézia Kavuliaková a bývalý primátor Leopoldova JUDr. Milan Gavorník

Obaja laureáti ocenenia svojím konaním preukázali vysokú morálnu a osobnú zodpovednosť za kultúru a kvalitu spoločenského života občanov mesta, keď sa rozhodli budovu mestského úradu – jedného z hlavných identifikátorov miest – obstarať transparentne a odborne formou architektonickej súťaže.

 

Viac fotografií nájdete na tomto odkaze.

Autor fotografií: Robo Hubač

 

Tlačová správa – Laureáti CE∙ZA∙AR 2016