MATADOR – Nové sídlo spoločnosti
Obchodné centrum M-PARK Považská Bystrica
CLUBHOUSE HRON
Dom smútku
Stodola – Prevádzková budova spoločnosti VČELCO, s.r.o.
Penzión VINOHRADY
OBCHODNÝ DOM POINT – BREZNO
Danubiana Meulensteen Art Museum
Administratívna budova CarniHerba
Komunitné centrum Máj
Sídlo PORT