Byt G
Framehouse, Bratislava
Expozícia knižnej a katalógovej kultúry od 60-tych rokov po súčasnosť
Obchod Slávica